• Vragen? Bel ons (+31)6 130 978 44

Voor en door professionals

Obesitas moet gezien worden als een chronische ziekte. Kennis en nieuwe inzichten over de oorzaken en behandeling van obesitas veranderen in snel tempo.

Er is helaas een fors gebrek aan deze kennis en nieuwe inzichten bij zowel patiënten, verpleegkundigen, huisartsen en specialisten. Patiënten met obesitas worden vaak gestigmatiseerd en bevooroordeeld: helaas soms ook door hulpverleners.

Om deze reden bestaat er een grote behoefte om hulpverleners in de obesitaszorg op een vakkundige en brede manier bij te scholen. In navolging van de landelijk succesvolle Mamma Opleiding, Trauma Opleiding en Colon Opleiding, wordt nu een vergelijkbaar opleidingstraject aangeboden door (inter)nationale experts op het gebied van obesitas.

Deze theoretische opleiding is bestemd voor alle zorgprofessionals binnen de obesitaszorg en richt zich met name op verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, operatiekamermedewerkers, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten.

Het bestuur van de Stichting Dutch Obesity Academy kent een tweetal medewerkers. De vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij drs. J.A. Apers en dr. T.M.A.L. Klem, beide werkzaam als chirurg in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. De logistieke en didactische verantwoordelijkheden met betrekking tot de opleiding zijn in handen van Mathilde Romijn.

De Stichting Dutch Obesity Academy is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland CPION.

Tevens voldoet de Stichting aan de privacyregels die gelden vanuit de AVG. U kunt onze privacy verklaring hier downloaden.

Nieuws: Eerste groep cursisten geslaagd!

KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE OPLEIDINGEN:

Correspondentieadres

Dutch Obesity Academy

  • Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek
  • 06 13 09 78 44
  • info@dutchobesityacademy.nl

Over Dutch Obesity Academy

Obesitas moet gezien worden als een chronische ziekte. Kennis en nieuwe inzichten over de oorzaken en behandeling van obesitas veranderen in snel tempo.